Chirurg to lekarz , który umie operować, ale też wie kiedy od operacji odstąpić.

Emil Theodor Kocher

Zanim podejmiemy decyzję, czy pacjent powinien być operowany, lekarz wspólnie z właścicielem musi rozważyć wszystkie za i przeciw:

 1. Czy operacja jest niezbędna dla ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia?
  W trakcie badania zwierzęcia lekarz weterynarii poza postawieniem  rozpoznania dotyczącego schorzenia podstawowego zwraca uwagę na jego stan ogólny i kondycję. Wynikiem tego jest zaproponowanie właścicielowi najlepszego, zdaniem lekarza, postępowania mającego na celu zminimalizowanie cierpienia pacjenta i poprawienie komfortu jego życia.
 2. Czy przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym jest obarczone dużym ryzykiem? 
  Mimo stałego postępu w dziedzinie metod i procedur związanych z narkozą oraz stosowaniem coraz bezpieczniejszych leków znieczulenie ogólne stale jest obarczone ryzykiem. Dogłębna wiedza o stanie zdrowia pacjenta zdecydowanie to ryzyko zmniejsza. Dlatego zalecamy wykonanie badań diagnostycznych ( badanie krwi i EKG) u pacjentów przygotowywanych do zabiegu. Czasem stan zdrowia pacjenta wymaga odłożenia operacji lub zrezygnowanie z niej.
 3. Jak zwiększyć bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego i zabiegu? 
  Jeżeli zwierzę zostanie zakwalifikowane do zabiegu z zachowanie powyższych zasad dokładamy wszelkich starań aby przebieg operacji był maksymalnie bezpieczny. Duże znaczenie ma przygotowanie pacjenta do zabiegu. Zalecamy kąpiel zwierzęcia i przegłodzenie go 12 godzin przed zabiegiem. W trakcie zabiegu prowadzimy stały monitoring czynności życiowych.
 4. Co powinien wiedzieć właściciel o opiece pooperacyjnej? 
  Opieka pooperacyjna spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Jakość tej opieki ma duży wpływ na przebieg dochodzenia do zdrowia. Przed podjęciem decyzji o leczeniu chirurgicznym informujemy właściciela jakie obowiązki spadną na niego w związku z opieką pooperacyjną.
 5. Czy koszt operacji i dalszego leczenia jest do zaakceptowania przez właściciela? 
  Leczenie chirurgiczne należy do najdroższych procedur medycznych. Zaangażowanie  dużej ilości drogich leków i materiałów oraz wiedzy chirurgów i personelu pomocniczego generuje znaczne koszty. Mamy w zwyczaju informować właścicieli o całkowitym, przewidywanym koszcie operacji i leczenia pooperacyjnego przed podjęciem decyzji o leczeniu chirurgicznym. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze właściciel.
 1. Chirurgia okulistyczna – operacje powiek, spojówki, rogówki, gałki ocznej
 2. Dermatochirurgia– operacje wszelkich zmian na skórze
 3. Chirurgia onkologiczna – operacje zmian nowotworowych skóry, gruczołu mlekowego, jamy ustnej, głowy, kończyn, jamy brzusznej, okolicy odbytu
 4. Ograniczanie płodności – sterylizacja i kastracja
 5. Ortopedia – w ograniczonym zakresie

Wszystkie planowe zabiegi wykonujemy przed południem. Staramy się przestrzegać poniższej procedury.

 1. Przygotowanie pacjenta do zabiegu: 12 godzin bez jedzenia i 2 godziny przed zabiegiem bez picia.
 2. Badanie kliniczne układu krwionośnego i oddechowego oraz pomiar temperatury. Ważenie zwierzęcia
 3. Uzyskanie zgody właściciela  na znieczulenie i zabieg.
 4. Wstępne uspokojenie zwierzęcia
 5. Założenie dostępu do żyły oraz intubacja
 6. Przygotowanie pola operacyjnego
 7. Wprowadzenie pacjenta w znieczulenie ogólne
 8. Podłączenie pacjenta do urządzenia monitorującego czynności życiowe
 9. Wykonanie zaplanowanego zabiegu
 10. Po zakończeniu zabiegu pacjent pozostaje monitorowany do momentu wybudzenia z narkozy
 11. Przytomny pacjent jest badany i może być wydany właścicielowi.
 12. Właściciel odbiera pacjenta chodzącego i jest instruowany o postępowaniu po operacji.